STEINER ZSÓFIA
klinikai szakpszichológus jelölt, család- és párterapeuta jelölt

Gyermekekkel, serdülőkkel, szülőkkel és családokkal kerülök kapcsolatba nap mint nap, és válok kísérőjükké, útitársukká egy időre. Ezen a közös úton pszichológusi munkám egyik legfontosabb elemének egy olyan biztonságos közeg megteremtését tekintem, ahol szabadon átélhetővé és kimondhatóvá válik akár a gyermek, akár a felnőtt belső élményvilága. A nehézségek ebben a bizalmi légkörben és megtartó kapcsolatban fogalmazódnak meg, elfogadhatóvá válnak, és találhatnak megoldásra.

Pszichológusi gondolkodásmódomat a dinamikus szemlélet és a családi rendszerszemlélet határozza meg. A családból hozott minták, normák, hiedelmek erőforrásként is szolgálhatnak, de időnként a fejlődés útjában álló, nehezítő tényezők is lehetnek. Hiszek benne, hogy ezek a nehézségek egyben lehetőséget is rejtenek magukban a pozitív változás, egy új egyensúly megteremtése felé.

A gyermekterápiák során leginkább nonverbális eszközökkel dolgozom (játékok, művészetterápiás technikák), míg serdülőkkel és fiatal felnőttekkel a verbális technikák kapnak nagyobb hangsúlyt. A gyermekekkel való találkozások mellett a rendszeres szülőkonzultációs alkalmak is fontos szerepet kapnak, ahol a szülővel közösen, együtt gondolkodva találjuk meg az utat a gyermek jobb megértése, így egy harmonikusabb szülő-gyerek kapcsolat felé.

Mivel fordulhatnak hozzám?

gyermekek, serdülők:
beilleszkedési és társas nehézségek, szorongás,
önbizalom, önértékeléssel kapcsolatos problémák,
nevelési kérdések, családi élethelyzetbeli változások

fiatal felnőttek:
beilleszkedési és társas nehézségek, szorongás,
önértékelés, önismereti kérdések, identitás,
életvezetési nehézségek, párkapcsolati elakadások

pár-és családterápia:
családi élet változásai, konfliktusai,
párkapcsolati nehézségek

További szakembereink