COACHING
Business Coaching

Egyéni Business Coaching fogalmán azt a kísérő munkát értjük, amelyben egy szervezet munkatársát (legyen az alkalmazott vagy akár a felső vezető) abban támogatjuk, hogy szerepét mind a jelenben, mind a jövőben kielégítően, sikeresen betölthesse. A folyamat során ügyfelünknek először abban nyújtunk segítséget, hogy minél pontosabban megfogalmazza a célját/céljait és az ezek eléréséhez vezető utat.

A pontos célmeghatározást követően a jelen helyzetből kiindulva a már meglévő képességek, kompetenciák erősítése révén segíti az ügyfelet azok elérésében, éppen ezért erőteljesen megoldásközpontú és jövőorientált. Végül visszajelzések segítségével biztosítjuk, hogy az általa eltervezett akciókat végrehajtsa és a kijelölt úton maradjon.

A coaching a fejlesztési tanácsadás egy olyan átfogó formája, amely sokrétű, széles eszköztárral rendelkezik a non-verbális technikáktól a dramatikus elemekig. Direkt tanácsadás helyett a szakszerű kérdezéstechnika valamint a hatékony, egyénre szabott coaching elemek és módszertanok vezetnek eredményre.
Alapvető jellemzője a coach és a coachee közötti nyílt, közvetlen, partneri kapcsolat.

Leggyakoribb témák egyéni készségek, kompetenciák fejlesztése területen:

 • Asszertivitás
 • Delegálás, felhatalmazó vezetés
 • Döntéselőkészítés, döntéshozatal
 • Időgazdálkodás
 • Hatékony konfliktuskezelés
 • Együttműködés-fejlesztés
 • Motiváció
 • Personal brand
 • Prezentáció
 • Stresszkezelés
 • Tárgyalástechnika, értekezletvezetés

Leggyakoribb témák szervezeti és munkahelyi helyzetek kezelése területen:

 • Kiégés megelőzése
 • Integráció (új vezetők, új munkatársak, visszatérő kismamák)
 • Interkulturális támogatás
 • Karriermanagement
 • Munka – Magánélet Egyensúly
 • Női vezetők
 • Pozícióváltás, karrier-ugrás
 • Vezetőfejlesztés
 • Utánpótlás