LOVASTERÁPIA
Ló mediálta pszichoterápia másnéven lovasterápia a ló, kliens, terapeuta háromszögben zajlik, melyben a ló co-terapeutaként facilitálja a folyamatot melyben a kliens lóval való kapcsolatában és a lóval megélt élményanyaggal dolgozik. Mint minden terápia célja, hogy segítséget nyújtson abban, hogy rálátásunk legyen erősségeinkre, nehézségeinkre. Azokra a területekre, „vakfoltokra” is amelyekről nincs is tudomásunk, ugyanakkor jelentősen meghatározzák mindennapi működéseinket a legszorosabb érzelmi viszonyulásainktól a szűkebb tágabb szociális kapcsolatainkig.

A lovak evolúciójukat tekintve igen erős alapösztönnel rendelkeznek arra, hogy szoros kapcsolatokat alakítsanak ki, hiszen menekülőállatként csoportokba verődnek és vándorolnak, első sorban a védelem és az élelem érdekében. Működési módjukat éppen ezért a társadalmi struktúra határozza meg. Lételemük, hogy szoros kapcsolatokat alakítsanak ki fajtársaikkal és azonnal visszajelezzenek egymásnak, társak híján pedig igyekeznek „póttárgyat” keresni.

Ezt a működési módot „aknázza ki” a ló mediálta pszichoterápia és a ló mediálta tréning egyaránt. Az által, hogy rendkívül tiszta, egyértelmű visszajelzéseket kapunk arról, kik is vagyunk, hogyan is működünk. Egyfajta tükröt tartanak elénk.

Terápia és Tréning során is a ló tehát egyszerre jelenik meg, mint élménymediátor és kommunikációs partner, amely azonnali ok-okozati helyzetet alakít ki és közvetlen visszajelzést ad, anélkül, hogy cselekedetei jövőbeli következményét figyelembe venné. Hűen tükrözi tehát a vele egy térben működő ember (legyen az magánember, beosztott, vagy felsővezető) lelki állapotát és a legfinomabb rezdüléseire is azonnal reagál. A lónak ugyanakkor a státusz, beosztás, IQ nem sokat jelent csak a letisztult szándékok és célok mentén képes optimálisan működni. A lényegi elem tehát itt a kapcsolat és egymásra hangolódás mely során világossá válik mit várunk el kölcsönösen egymástól, mindez a hatékonyság egyik elengedhetetlen eszköze. Mindannyian saját személyiségünkkel dolgozunk így azon keresztül akár vezetőként, akár beosztottként képesek vagyunk készségeinek, kompetenciánkat fejleszteni. A lovak sajátos kommunikációs jelzéseinek megismerése és alkalmazása lehetővé teszi és megerősíti az empatikus, mégis határozott irányítás módjainak megtapasztalását és vezetői készségekbe történő integrálását, hiszen a lovak számára elengedhetetlen, hogy tudják ki a vezetőjük.