Streli Orsolya
klinikai szakpszichológus, relaxációs és szimbólumterapeuta

2010 óta dolgozom pszichológusként. Eddigi munkám során lehetőségem nyílt különböző nehézségekkel és eltérő élethelyzetekkel rendelkező felnőttekkel és gyermekekkel találkozni, és az őket körülvevő közösségekbe betekinteni.
Munkámat integratív szemléletben végzem a kliens személyiségéhez és problematikájához illeszkedő módszerekkel. Kognitív viselkedésterápiás és pszichodinamikus szemléletben is gondolkodom, igyekszem rendszerszemléletű irányelveket is figyelembe venni. Gyakran használok relaxációs és imaginatív technikákat, képi megjelenítésen, asszociációkon alapuló módszereket (pl. szimbólumterápia, OH kártya), gyermekterápiákban játék-, mese- és művészetterápiás elemeket. A pszichológiára megelőzésként is gondolok.
Különösen fontosnak tartom az őszinte, biztonságos, elfogadó terápiás közeg kialakítását, mely elősegíti az önismeret mélyülését, az aktuális elakadás eredményes megoldását, és emellett az erősségek megtalálását, az erőforrások mozgósítását. Egy bizalomteli légkörben, szoros együttműködésben a tünetek enyhítése mellett lehetőség nyílik a háttérben álló belső tényezők felismerésére és megértésére, mely által könnyebbé válik hangulatunk szabályozása, a szorongások kezelése, kapcsolataink és önmagunk mélyebb megértése.

Mivel fordulhatnak hozzám:
gyermekek, serdülők: atipikus fejlődés, képesség- és teljesítményproblémák, társas és beilleszkedési problémák, magatartási nehézségek, viselkedészavarok, szorongás, hangulati problémák, önértékelési problémák, neveléssel, családi élettel, élethelyzetekkel kapcsolatos témák
​fiatal felnőttek, felnőttek: identitással kapcsolatos kérdések, leválás, hangulati problémák, szorongás, társas nehézségek, önértékelés, önismereti kérdések, stresszkezelés, életvezetési nehézségek

További szakembereink