ALAP PSZICHOTERÁPIA, EGYÉNI KONZULTÁCIÓ
Egyéni konzultáció

Konzultációra vagy más néven pszichológiai tanácsadásra akkor van szükség, amikor valamilyen elakadást tapasztalunk aktuális életvezetésünkben. Ebben az élethelyzetben nyújt segítséget egy olyan támogató, empatikus, feltétel nélkül elfogadó és egyben szakmailag professzionális szakember, mint a pszichológus. A pszichológiai tanácsadás nagy hangsúlyt helyez az önismeret mélyítésre, bővítésére éppúgy, mint a saját belső erőforrásaink mobilizálására, az aktív megküzdésre.
Folyamatában rövidebb, általában egy adott problémakörre szűkülően gyakran csak néhány alkalomból áll.

Alap pszichoterápia

A pszichoterápia a személyiség mélyebb rétegeit érintő segítő, gyógyító beavatkozás melynek célja a pszichés nehézségek (problémák, félelmek, konfliktusok, testi lelki tünetek) rejtett okainak feltárása, megértése, átdolgozása. Eredménye képpen a kliensek teherbíróbakká, önmagukban és társas kapcsolataikban kiegyensúlyozottabbá válnak. Éppen ezért a folyamat hosszabb, 10-20 alkalomtól akár évekig terjedhet, heti 1-3 ülésgyakorisággal.
A pszichoanalitikusan orientált pszichoterápia a klasszikus pszichoanalízis elméletére épülő módszer. Mely során a kliens felismeri az összefüggéseket saját pszichés problémái és korábbi élettörténeti tapasztalati között. A terápiás kapcsolatban megelevenednek a korábbi kapcsolati élményeink, amelyek így átdolgozhatóvá válnak és az új kapcsolatban átélt élmények segítenek újraindítani a személyiség fejlődését, önismeretének gazdagodását. Mindez az önmagához és másokhoz való viszony érettebbé válását, érzelmi terhelhetőséget, örömtelibb és pszichésen stabilabb állapotot hoz létre. Végeredmény képpen a kliens tünetei enyhülnek, önismerete gazdagodik és mind munkájában mind magánéletében reflektívebbé válik, magabiztosabban dönt, könnyebben küzd meg az elé gördülő nehézségekkel.

Rövid dinamikus terápia

A rövid dinamikus terápia más néven fókuszterápia 10-30 ülésből áll, heti 1-2 alkalommal 3-6 hónapon keresztül. Elméletében hasonlóan a többi analitikusan orientált terápiához a pszichés probléma hátterében tudattalan kapcsolati konfliktust feltételez. Időhatárosága miatt azonban arra a kliens számára központi kapcsolati problémára koncentrál, ami az aktuális élethelyzetének megfelelően elakadást okoz és ennek lélektani összefüggésein dolgozik. A konfliktus átdolgozása, több szempontból való megértése teszi lehetővé, hogy az elakadás megszűnjön és a személyiség tovább fejlődjön. Jól megragadható problémák, körül írható tünetek esetén alkalmazható igazán hatékonyan. Nem célja a személyiség teljes átdolgozása, csak az aktuális problémát kiváltó nem tudatos pszichés konfliktus feltárására törekszik.