HIPNÓZIS- ÉS EMDR
Hipnózis

A hipnózis leginkább a relaxációhoz és a meditációhoz hasonló módosult tudatállapot. A teljesen éber tudat átadja helyét egy elmélyült, befelé tekintő működésnek. Ehhez az állapothoz a terapeuta által adott különféle, főleg az ellazulást segítő indukcióval lehet eljutni. Ebben a módosult állapotban szabadabb, intenzívebb a képzelet, könnyebb az emlékekhez való hozzáférés és az ezekkel való munka. Ami a hipnózisban előjön, az igazán a sajátunk, amire érdemes ránézni.
A két leggyakoribb tévhit a hipnózissal kapcsolatban, hogy ebben az állapotban az ember bármire rávehető (hogy megtegyen, elmondjon olyanokat, amiket nem akar), valamint, hogy a hipnózisban történtekre nem emlékszünk. Egyik sem igaz. A hipnózis alatt is mindig van egy „figyelő rész”, ami nem engedi, hogy olyanokat tegyünk vagy mondjunk, amit nem szeretnénk, másrészt ugyanígy rögzíti a történteket.
A hipnoterápiában az igazán fontos kérdésekkel és válaszokkal foglalkozunk mindig a kliens tempójának és teherbírásának megfelelően. A test és a tudattalan emlékei, az elakadások okai akkor tudnak felszínre kerülni, ha egy biztonságos környezetben elfogadhatóvá válnak, ezért, mint minden terápiában, itt is a kapcsolat tud igazán segíteni.

EMDR

Az EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) – vagyis szemmozgásokkal történő deszenzitizálás és újrafeldolgozás – egy olyan terápiás eljárás, melyet traumatikus élmények következtében kialakult maradandó problémák kezelésére dolgoztak ki. A traumatikus élmény lehet egyszeri esemény (baleset, szeretett személy hirtelen halála, tűz, stb.) vagy elhúzódó, folyamatos (bántalmazás, csúfolás, lelki terror, stb.).
AZ EMDR terápia a nehézséget okozó tüneteket kiváltó korábbi, traumatikus események feldolgozásával foglalkozik. Az alaptézis szerint ahogy a testnek van öngyógyító képessége, úgy a lelki működésnek is, és, ha sikerül elgördíteni az akadályt az elakadt öngyógyításban, akkor az ember a saját módján tudja meggyógyítani lelki sérüléseit.